Mistrovství ČR SMS – Automobilové sprinty 2017

Adresa na dotazy a rady technického komisaře o automobilech na sprinty: tuningsprinty.dotazy@seznam.cz

Novinka: sprinty a závod do vrchu budeme pouštět ze startu po 30 vteřinách, tak stihnete sprinty i závod do vrchu a užijete si zahájení závodů na maximum!

Výsledky závodů sezóny 2017 ke stažení:

K aktualizaci výsledků na této stránce dochází s malým zpožděním. Výsledky sprintů a závodů bývají k dispozici prakticky ihned po vyhlášení výsledků na stránce T-Base.cz.

STANDARDNÍ PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČR SMS – AUTOMOBILOVÉ SPRINTY 2017

Úvodní ustanovení
Standardní propozice SMS pro automobilové sprinty obsahují základní pravidla pro organizaci automobilových sprintů v ČR.

1. Definice

1.1. Automobilový sprint
Závod, který se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

1.2. Trať
Rovná trať v délce 150 až 1000 metrů, s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu.

1.3. Start
Startovní linie vymezující začátek měřeného úseku, kde se nachází vozidlo bezprostředně před startem.

1.4. Cíl
Cílová linie znamenající konec měřeného úseku závodu.

1.5. Informační cedule
Veškerá sdělení, rozhodnutí, výsledkové listiny budou uveřejněny co nejdříve na informační tabuli.

1.6. Soutěžící
Jezdec – fyzická osoba, která musí vlastnit platný řidičský průkaz.

1.7. Doba trvání závodu
Závod začíná přejímkou a končí vyhlášením výsledků.

2. Vypsané Mistrovství ČR SMS a termíny závodů
Pro rok 2017 je v automobilových sprintech vypsáno Mistrovství ČR SMS (MČR SMS), které se skládá z 15 závodů:

09.4.2017 – Brno – Automotodrom – Tuning Sport
15.4.2017 – Příbram – letiště – Tuning Sport
22.4.2017 – Vyškov – letiště – Tuning Sport
13.5.2017 – Milovice – letiště – Tuning Sport
20.5.2017 – Panenský Týnec – letiště – Car Wars
20.5.2017 – Trenčín – letiště – Tuning Sport
27.5.2017 – Kopřivnice – polygon- Tuning Sport
01.7.2017 – Milovice – letiště – Car Wars
15.7.2017 – Vyškov – letiště -Tuning Sport
22.7.2017 – Milovice – letiště – Tuning Sport
29.7.2017 – Jindřichův Hradec – letiště – JH Tuning
12.8.2017 – Příbram – letiště – Tuning Sport
19.8.2017 – Panenský Týnec – letiště – Car Wars
16.9.2017 – Vyškov – letiště – Tuning Sport
23.9.2017 – Mnichovo Hradiště – letiště – Tuning Sport (celkové vyhlášení Mistrovství ČR SMS)

3. Hodnocení závodu
Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

4. Hodnocení Mistrovství ČR SMS
Do celkového hodnocení Mistrovství ČR se započítává maximálně 12 závodů s nejlepším výsledkem.
Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech:
– 1.místo – 20 bodů
– 2.místo – 15 bodů
– 3.místo – 12 bodů
– 4.místo – 10 bodů
– 5.místo – 8 bodů
– 6.místo – 6 bodů
– 7.místo – 4 body
– 8.místo – 3 body
– 9.místo – 2 body
– 10.místo – 1 bod

Pokud v kategorii nebo třídě odstartuje do závodu méně než 5 jezdců, přidělují se poloviční body.
Hodnocení MČR se provede v kategoriích a třídách.
Vítězem se stane jezdec, který získá nejvíce bodů.
V případě stejného počtu bodů, rozhoduje který jezdec má více 1., 2., 3., 4., 5. a dalších míst. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, rozhodne los.
Mistrem ČR je vyhlášen jezdec v kategorii nebo třídě pokud startovalo a bodovalo během závodní sezóny v kategorii nebo třídě minimálně 15 jezdců.
Pokud nebude tato podmínka splněna, je v kategorii nebo třídě vyhlášen vítěz kategorie nebo vítěz třídy.
Pokud v kategorii nebo třídě nestartovalo a nebodovalo během závodní sezóny minimálně 5 jezdců, nevyhlašuje se ani vítěz kategorie nebo vítěz třídy.
Pokud jezdec v závodě MČR startuje s jiným vozem než v minulém závodě, ale ve stejné třídě, výsledky se v této třídě do celkového hodnocení započítávají.
Vozidlo může startovat pouze v jedné třídě.
S jedním vozidlem můžou startovat maximálně 2 jezdci.
Jezdec může startovat s více vozy, ale v různých třídách.
Jezdec startuje po celou sezónu pod jedním jménem nebo přezdívkou a pokud chce změnu, musí písemně informovat SMS.

5. Vozidla

5.1. V MČR v automobilových sprintech jsou vozidla rozděleny do dvou kategorií:
– Kategorie I – cestovní vozy
– Kategorie II – speciální vozy

5.2. Vozy kategorie I – cestovní vozy – jsou v závodech rozděleny do jednotlivých tříd:
– benzin do 1400 cm3
– benzin nad 1400 cm3 do 1600 cm3
– benzin nad 1600 cm3 do 2000 cm3
– benzin nad 2000 cm3 do 2500 cm3
– benzin nad 2500 cm3 do 3000 cm3
– benzin nad 3000 cm3 do 3500 cm3
– benzin nad 3500 cm3 do 4000 cm3
– benzin nad 4000 cm3
– benzin do 4000 cm3 4×4
– benzin nad 4000 cm3 4×4
– diesel do 2000 cm3
– diesel nad 2000 cm3 do 2500 cm3
– diesel nad 2500 cm3
– diesel do 2500 cm3 4×4
– diesel nad 2500 cm3 4×4
– veteráni do r.v. 1987 včetně
– vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P

5.3. Vozy kategorie I – cestovní vozy – jsou zařazeny do vypsaných tříd dle přepočtové tabulky objemu motoru:
– turbo, kompresor (počet nerozhoduje) –> objem x 1,7
– wankel –> objem x 1,5
– NOS – NITRO –> objem x 1,3
– metylalkohol, H2O –> bez přepočtu
– dieselové motory s turbem –> bez přepočtu

5.4. Vozy kategorie II – speciální vozy – jsou v jednotlivých závodech rozděleny do následujících tříd:
– benzin do 2000 cm3
– benzin nad 2000 cm3
– diesel do 2000 cm3
– diesel nad 2000 cm3

6. Technické předpisy

6.1. Vozy kategorie I.
– musí mít vlastní technický průkaz
– musí mít platnou STK
– musí mít RZ nebo ZRZ
– musí mít všechny sedačky
– musí mít všechna okna v původním materiálovém provedení
– musí být použit motor odpovídajícímu vozu z výroby
– mohou být použity kloubky a jiné silentbloky
– mohou mít přední kapotu, zadní kapotu, nárazníky a spojlery z jiného než původního materiálu
– karoserie vozu nesmí být mimo výměny povolených dílů jinak odlehčována
– mohou být přidány aerodynamické prvky a spojlery
– mohou mít libovolný výfuk a výfukové potrubí
– mohou použít libovolné turbodmychadlo
– mohou použít libovolné saní do motoru
– mohou použít přídavná chlazení
– mohou použít NOS-NITRO, metylalkohol, H2O
– mohou použít jiné brzdy než sériové
– mohou mít libovolné ráfky kol a pneumatiky
– mohou použít jiné než sériové tlumiče a pružiny
– nosná konstrukce vozu nemůže být z trubkového rámu potaženého kompozitními nebo laminátovými díly

6.2. Vozy kategorie II.
– povoleny veškeré úpravy, které nemají dopad na bezpečnost provozu vozidla

7. Vklady
Pro účast v závodě se vybírá maximální vklad 200,- Kč.

8. Přejímka do závodu
V průběhu přejímky jsou přijímány vklady, přihlášky, přidělena startovní čísla a jsou kontrolovány ŘP, TP a závodní vůz.
Soutěžící se musí k přejímce dostavit osobně.

9. Technická kontrola
Po skončení závodu a vyvěšení předběžných výsledků, musí být závodní vozidla po dobu 30 minut v blízkosti závodní dráhy pro případ protestu.

10. Startovní čísla
Startovní čísla jsou soutěžícím přidělena na přejímce a jsou přidělována dle časových příchodů soutěžících. Každému soutěžícímu zůstává poprvé přidělené číslo po celou závodní sezónu.

11. Průběh závodu
Na start závodních jízd jsou připuštěny jen vozy s jezdci, které prošly přejímkou.
Start je pevný s motorem v chodu.
Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou linií. Po průjezdu cílovou linií je nutné okamžitě snížit rychlost.
Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu vteřiny.
Start se provádí pomocí semaforu nebo startérem.

12. Bezpečnostní vybavení jezdce
Během volných jízd a závodu je povinné používání bezpečnostních pásů a doporučeno používání ochranné přilby.

13. Odpovědnost jezdce a pořadatele
Každý jezdec se zúčastňuje volných jízd a závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
SMS zastřešuje seriál Mistrovství ČR v motoristických sprintech, ale není pořadatelem jednotlivých závodů.
Pořadatelé jednotlivých závodů zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a závodníky.

14. Vyhlášení a ceny
Vyhlášení a předání cen proběhne po skončení závodu.

15. Protest
Protest se předává písemně řediteli závodu.
Současně s protestem je nutno složit poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Při protestu na objem motoru činí poplatek 10.000,- Kč.
V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
Protest současně s poplatkem musí být podán do 30 minut po uveřejnění předběžných výsledků.
V případě odmítnutí kontroly je jezdec diskvalifikován a výsledek se mu nezapočítává.
Protest na celkové pořadí ve třídách a kategoriích MČR se podává písemně a to nejpozději do jeho celkového závěrečného vyhlášení.
O oprávněnosti protestů rozhoduje Výkonný výbor SMS.

16. Reklama, propagace a TV přenosy
Veškerá práva na reklamu a propagaci včetně TV přenosů jsou v prostoru celého závodiště během konání závodu v působnosti Výkonného výboru SMS.
Pro reklamu Výkonného výboru SMS nebo jeho partnerů je vyhrazena na levé a pravé straně závodního stroje plocha, každá o velikosti 10 dm2. V případě odmítnutí reklamy může jezdec v závodě MČR startovat pokud uhradí poplatek 1.000,- Kč.

17. Zabezpečení tratě
Pro zabezpečení trati automobilového sprintu a prostorů pro diváky je pořadatel povinen provést taková opatření, aby v maximální míře zabránil jakékoliv škodě nebo zranění diváků.

Tyto Standardní propozice byly schváleny dne 18.3.2017 Výkonným výborem SMS a mohou se během závodní sezóny ještě upravovat.

Brno
13.4.2024
Vyškov
19.-20.4.2024
Příbram
27.4.2024
Milovice
3.-4.5.2024
Milovice
21.-22.6.2024
Slušovice
28.-29.6.2024
Vyškov
12.-13.7.2024
Vyškov
9.-10.8.2024
Vyškov
13.-14.9.2024
Milovice
6.-7.9.2024
Brno
26.10.2024
Napište nám

Hlavní pořadatel:
(pronájem výstavních ploch)
» Libor: 604 230 768
» Bronson: 739 415 914

lhoust@seznam.cz

  • IČ:  60380462
  • DIČ: CZ6809080751

 

Pronájem ploch – občerstvení:
» Michal Šolc: 603 218 914

stanky@stanky.eu

Registrace na https://www.stanky.eu/prodejci

Generální partneři