Čestné prohlášení ke sprintům

Prohlášení

Já, níže podepsaný……………………….., jako soutěžící jezdec prohlašuji, že jsem nepředložil při přejímce do závodu doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou na zdraví, nebo majetku třetích osob. Tímto výslovně prohlašuji, že uznávám jakýkoliv nárok, vyčíslený v souvislosti se škodou, vzniklou v přímé a příčinné souvislosti se závodní jízdou, uskutečněnou mou osobou v přihlášeném závodě, konaném dne ………………… v …………………….. a to jak na zdraví tak na majetku.

č. OP. (ŘP) ………………..

 

V …………………………, dne ……………

Podpis: ……………………………..

 

Tuning Cars Párty Milovice Milovice podzim
20. - 21.9.2019
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání pohárů ve sprintech!
Napište nám

Hlavní pořadatel:
(pronájem výstavních ploch)
» Libor: 604 230 768
» Bronson: 739 415 914

lhoust@seznam.cz

Pronájem ploch – občerstvení:
» Michal Šolc: 603 218 914

stanky@stanky.biz

Registrace na http://www.stanky.biz/?p=registrace_prodejcu

Generální partneři