Čestné prohlášení ke sprintům

Prohlášení

Já, níže podepsaný……………………….., jako soutěžící jezdec prohlašuji, že jsem nepředložil při přejímce do závodu doklad o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou na zdraví, nebo majetku třetích osob. Tímto výslovně prohlašuji, že uznávám jakýkoliv nárok, vyčíslený v souvislosti se škodou, vzniklou v přímé a příčinné souvislosti se závodní jízdou, uskutečněnou mou osobou v přihlášeném závodě, konaném dne ………………… v …………………….. a to jak na zdraví tak na majetku.

č. OP. (ŘP) ………………..

 

V …………………………, dne ……………

Podpis: ……………………………..

 

Brno
13.4.2024
Vyškov
19.-20.4.2024
Příbram
27.4.2024
Milovice
3.-4.5.2024
Milovice
21.-22.6.2024
Slušovice
28.-29.6.2024
Vyškov
12.-13.7.2024
Vyškov
9.-10.8.2024
Vyškov
13.-14.9.2024
Milovice
6.-7.9.2024
Brno
26.10.2024
Napište nám

Hlavní pořadatel:
(pronájem výstavních ploch)
» Libor: 604 230 768
» Bronson: 739 415 914

lhoust@seznam.cz

  • IČ:  60380462
  • DIČ: CZ6809080751

 

Pronájem ploch – občerstvení:
» Michal Šolc: 603 218 914

stanky@stanky.eu

Registrace na https://www.stanky.eu/prodejci

Generální partneři